Africké dny 2023

V sobotu 29. července byl Avatar i s Hankou pozvaný do Safari Parku ve Dvoře Králové na Africké dny. Předvedli spolu základy poslušnosti a výcvik obran. „Na ukázky pachových prací je ještě malý, neumí toho tolik, aby je mohl veřejně předvádět. Byla to i skvělá příležitost k socializaci – zejména pro děti, aby viděly, že pes, který dělá obrany, není bezdůvodně zlý,“ vysvětluje Hanka Böhme.

Ta si v zoo zároveň vyzvedla vzorky okapi a hada, na nichž bude Avatar trénovat. Pomoc od Safari Parku je při přípravě speciálních psů pro Kongo důležitá, zdůrazňuje: „Bez těch vzorků bychom nemohli cvičit psy na detekci CITES. Dlouhodobě nás velmi podporují a pomáhají projektu.“

CO JE CITES

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species, tj. CITES) je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni. Sjednána byla v roce 1973 ve Washingtonu (proto se nazývá též Washingtonská úmluva).

Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě vinou nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů z volné přírody a kontroluje i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy.

Platí od července 1975 a dosud ji podepsalo 183 smluvních států. Česká republika je smluvní stranou od ledna 1993. V Evropské unii platí nařízení Rady č. 338/97 (1996) o ochraně volně žijících druhů živočichů a rostlin; v ČR řeší obchod s ohroženými druhy zákon č. 100/2004 Sb.