Máňa

Na podzim 2019 se dostala do útulku Dogpoint, který ji na stránkách popsal: „Veselá a hravá fena, vždy ochotná ke spolupráci s člověkem.“

Nalezena byla 29. září v Lipanech (na poli u Lipanské mohyly), neměla tetování, ani registraci dle čipu. Agře (v útulku přezdívané „Máňa“) při příchodu tipovali kolem 10 let, nicméně poté, co začala krásně přibírat a nasvalovat, ukázalo se, že bude mladší, cca kolem 5–6 let.

Posléze v útulku zjistili, že v minulosti nejspíš prodělala sportovní výcvik. Má dobrou poslušnost, aportuje a má minimálně základ obran. Na vodítku chodila dobře, k lidem všeobecně přátelská, při ošetřování velmi trpělivá.

Také na Máňu Hanku upozornili přátelé, a holky si hned padly do oka…

3. března 2020 byla Máňa předána spolu s Aronem psovodům v Kongu.